Wijsman Mediation & Coaching Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info.wijsmanmediation.nl Coaching Bij Personalcoaching gaat het om één of meerdere gesprekken, waarin de gecoachte zich bewust wordt van zijn/haar mogelijkheden en kwaliteiten. Tijdens het Coaching traject wordt dit leerproces op gang gebracht en/of uitgebreid. Door het stimuleren van de gecoachte om persoonlijk en actief uitdagingen aan te gaan,  blokkades en beperkende overtuigingen te overwinnen en gestelde doelen zelfstandig met succes te behalen. Samen wordt een plan opgesteld waarin de te behalen doelstellingen, de te ondernemen stappen, en tijdsplanning worden weergegeven. Bij MatriXcoaching is er sprake van een zeer effectieve manier van Coaching die uitsluitend werkt met de beleving van het probleem en niet met de inhoud van de hulpvraag. Bij het aanpakken van emotionele/mentale problemen gaat MatriXcoaching uit van het principe dat de kern van het probleem de beleving ervan is. Het gaat om het doorbreken van ingesleten patronen, het elimineren van  beperkende overtuigingen en deze te vervangen door positieve alternatieven. De MatriXcoach begeleidt het proces, waarbij alleen de gecoachte zelf zijn eigen strategie kan en moet veranderen. Het is toepasbaar bij alle leeftijden in geval van leerproblemen, angstproblemen, slaap,- en eetproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen etc. Ik richt mij volledig op de situatie van de gecoachte, reik hulpmiddelen aan om zelf nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en weloverwogen keuzes te kunnen maken. Alle gesprekken zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Doelgroep betaat uit kinderen, jongeren of volwassenen (individueel of groepsverband). Coaching kan alleen gestart worden als er een hulpvraag is. Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info@wijsmanmediation.nl Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info@wijsmanmediation.nl