Wijsman Mediation & Coaching Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info.wijsmanmediation.nl Mediation Tijdens een Mediation worden door de mediator, als neutrale bemiddelingsdeskundige, de communicatie en onderhandelingen respectvol begeleid om gezamenlijk te komen tot een voor een ieder optimale oplossing. Van standpunten naar belangen en van verleden naar toekomst. Het wordt toegepast in verschillende situaties zoals bij buren- en familieconflicten, echtscheidingen, arbeidsconflicten of zakelijke conflicten tussen bijvoorbeeld aannemers.  Bij een Mediation proces staat het volgende centraal: - vrijwilligheid en vertrouwelijkheid; - onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte; - snelle en kostenbesparende oplossing; - belangen van alle betrokken partijen; - individuele beslissing over de gezamenlijke evenwichtige oplossing; - toekomst gerichte verhoudingen. Vooraf aan de Mediation vindt altijd een intakegesprek met de afzonderlijke partijen plaats. Hierin wordt nader met elkaar kennis gemaakt. Komen de zaken aan bod zoals informatie over de procedure van het Mediation proces, toetsing onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte, opgave van de te verwachte kosten met bijbehorende verdeling, en de startdatum met definitieve locatie waar de Mediation gesprekken plaats zullen vinden. De gemaakte afspraken worden vermeld in een  Mediation overeenkomst. Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info@wijsmanmediation.nl Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info@wijsmanmediation.nl