Wijsman Mediation & Coaching Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info@wijsmanmediation.nl Dreeslaan 30 1421BZ Uithoorn 0653 31 78 26 info@wijsmanmediation.nl Home Wijsman Mediation & Coaching houdt zich specifiek bezig met conflictbemiddeling tussen verschillende partijen en met persoonlijke begeleiding. Soms lijken meningsverschillen onoverbrugbaar, staan standpunten lijnrecht tegenover elkaar, hebben emoties de overhand en wordt in de hitte van de strijd het zien van mogelijkheden om eruit te komen beperkter. Juist dan is het zeer de moeite waard om met behulp van een onpartijdige Mediator in vertrouwen op zoek te gaan naar die mogelijkheden. Misschien lijkt een situatie uitzichtloos, loopt het in het privé leven of met het werk/studie even wat moeizamer, hebben er zich plotseling veel veranderingen in een korte tijd voorgedaan, of is het gewoon lastig om tot besluitvorming te komen. Dan kan het weleens het aangewezen moment zijn om te besluiten om met behulp van een Coach alles nog eens tegen het licht te houden. Door het vanuit een ander perspectief te bekijken kunnen er nieuwe inzichten  ontstaan. Het bevordert het ontwikkelen van ideeën en vaardigheden om met vertrouwen de juiste keuzes te kunnen maken.  Bent u bereid u hiervoor in te zetten en in uzelf te investeren? Zelf ervaar ik het elke keer weer als een geweldig mooie uitdaging om mij hiervoor in te zetten en er op een  positieve, respectvolle en overtuigende wijze samen uit te komen